സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ജീവിതം നിറം വറ്റിയ ചിത്രംപോലെയാണ് .

അയാൾ ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു .ആശയങ്ങൾക്ക്‌ നിറം നല്കിയിരുന്നവൻ .സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വർണങ്ങൾ പകരുന്നവൻ . എന്താണ് അയാളെ  ഒരു ചിത്രകാരൻ ആകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്   എന്ന് അയാൾക്ക്‌ ഓർമയില്ല. പക്ഷെ നിർജീവമായ വരകൾക്ക്‌ അർത്ഥവും നിറവും നൽകുമ്പോൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായി കൈകളിലെടുക്കുന്ന ഒരമ്മയെ പോലെ അയാളും അഭിമാനിച്ചിരുന്നു.പക്ഷെ എന്നോ എപ്പോഴോ ആ നിമിഷങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന സന്തോഷം അയാൾ മറന്നുവെന്നുവേണം  കരുതാൻ . വഴിയിലെവിടെയോ വെച്ച് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയെപോലെ അയാളും  അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തിനോ വേണ്ടി പണയം വച്ചു .വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി കടന്നുപോയി . സ്നേഹിച്ചവരും […]

SHE

She was a woman. Not the sort bounded by definitions, but one who wanted to outlive all boundaries. She knew it was not easy as it sounded. Not at least in the world, she was in. But somewhere in the depth of her heart, somewhere in the darkest corners, she was not willing to give up without a fight. There […]

FIRST LOVE

Open letter to the person I have always loved, and will continue loving on.. Dear first love,I remember nothing of our first meeting but I am certain that a smile might have crossed my face upon seeing you. From that day onwards, you were always by my side, you were always there watching out for me.You taught me how beautiful it […]

നേരമ്പോക്ക്

എടാ അബുവേ,ഈ ജീവിതം എന്ന്‌ പറയുന്നത് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു പ്ളുങ്ക് പാത്രം പോലെ ആണെന്നേ.എന്ന്‌ വച്ചാൽ സൂക്ഷിച്ചു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ‘ഠിം’ താഴെ വീണ് തീരും.പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ…..അതിപ്പം എങ്ങനെയാ…..??ആ…ആർക്കറിയാം…അതിന് ആദൃം ഒരുത്തരം കണ്ടെത്തണം.Yes,an answer to a very important question,”WHAT IS LIFE?” ഞമ്മളിപ്പം ആകെ പെട്ടിരിക്കാണല്ലോ ഖടിയേ….നിങ്ങൾ ചോയിച്ചത് പെരുത്ത് കട്ടിയുള്ള  ചോദൃം തന്നെ.ജീവിതം എന്താന്ന് ഒക്കെ ചോയിച്ചാൽ…..ഇതിപ്പം ആകെ പുലിവാലായല്ലോ എന്റെ റബ്ബേ….അല്ല..പെട്ടെന്ന് എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ..അബു ചോദിച്ചു.അബു ചോദിച്ചത് നേരാ,പെട്ടെന്നിപ്പം എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ തോന്നാൻ…ആ തനിക്കുമറിഞ്ഞുകൂടാ.വെറുതെ […]

POTRAIT

My best memory about College Of Engineering Chengannur. POTRAIT ഇവിടേം കിടക്കട്ടെ അതിൻ്റെ  ഒരോർമ്മ ……..https://drive.google.com/file/d/0B_HpCZ7k-Fv5bXFUVmN0elNVSHM/view?ts=58b1bfac

HOPE

Here I am ,lost in the woodsWondering what might have gone wrongYesterday,I had hundreds around meAnd there were many until this very momentWhere is everybody?I wonderWhere have they left me?I ponder This moment,this very momentWhen I am going through all this tormentI looked around and find nobodyTo lean on,I needed just anybodyBut here I was in the thick dark forestNot knowing […]

നിധിവേട്ട

തെക്കു  തെക്കെവിടെയോ അമൂല്യമായ ഒരു നിധി ഉണ്ടെന്നു കേട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി നിധിവേട്ടക്ക് തയ്യാറായി. എന്താണ് ആ  നിധി എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല.അത് സ്വർണമാണോ മാണിക്യം ആണോ വൈരം ആണോ അതോ പണ്ട് ഏതെങ്കിലും  രാജാക്കന്മാർക്ക് നഷ്‌ടമായ വിലമതിക്കാൻ ആവാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളാണോ എന്നും തിട്ടമില്ല.അറിയാവുന്നതു ഇത്രമാത്രം.ഈ നിധി കൈക്കലാക്കണമെങ്കിൽ  അതിശ്രേഷ്ഠമായ  ഒരു വിദ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിരിക്കണം.എന്താണ് ആ  വിദ്യ എന്നല്ലേ??.”ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിക്ക് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ പൊരുൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.അവൾ പരീശീലനം ആരംഭിച്ചു .ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചിരിക്കു പിന്നിൽ ഉള്ള പൊരുൾ […]

“TO YOU,WITH LOVE”

When nothing goes rightAnd my heart feels tightI hear a voiceThat urges me to fight Lot of things left unspokenGood old times still unforgottenEventhough my heart is brokenLet me keep our memories as a token Yet another winter nightAnd I still couldn’t smile brightThe brooding silence of the dead,fledHearing the voices in my head When happiness in life just leaveAnd […]

Love..What is it??

Knowing nothing about the world she was in,she asked him,Love..What is it??.His face twitched and expression stiffened like never before.love…??His lips curled into a sarcastic smile.love!!..she heard him repeat the strange word again,but this time in a slighter different tone.”Well…how am I supposed to explain something I doubt even exist.I wonder what it really is..Some say being able to love […]